reede, 21. aprill 2017

Küsitlus


Tere

pöördume Teie kooli ja õpilaste poole palvega aidata kaasa MTÜ Lastekaitse Liit kordusuuringule "Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mis viiakse läbi koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga 7-18-aastaste laste ja omavalitsuste seas, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud samateemaliste suuremahuliste uuringutega.

Kogu ühiskonnakorraldus, kuid eelkõige elukorraldus kodukohas, mõjutab laste ja noorte elukvaliteeti. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.

Vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

Iga lapse arvamus on meile väga oluline!

Palume Teie kooli õpilastel erinevates vastuseastmetes vastata klassijuhatajatunni, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse või klassijuhatajatunni või mõne muu sobiva tunni raames anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele. Palume, et võimalusel vastaksite enne 15. maid:
http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar